Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

(89) 535 08 65

email mkz@olsztyn.eu

„Wirtualne muzeum archeologiczne”

„Wirtualne muzeum archeologiczne” to jedno z działań realizowanych w ramach projektu „Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

„Bałtycka odyseja”

Udział Miasta Olsztyna w projekcie „Bałtycka odyseja” ma na celu przede wszystkim popularyzację lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Wspólny obszar historyczny i kulturowy który ma być głównym wynikiem projektu wiąże się również ze wzrostem świadomości na temat tego dziedzictwa. Jednym z kroków jest pokazanie obiektów dotychczas głęboko ukrytych pod warstwami ziemi.

Przedmioty prezentowane w naszym „Wirtualnym muzeum archeologicznym” wydobyte zostały podczas badań archeologicznych prowadzonych w obrębie starego miasta w Olsztynie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Wśród nich są kafle, kule armatnie, monety i naczynia. Badania prowadzone były m. in. przy starym ratuszu, w rejonie Bramy Górnej, przy murach obok katedry św. Jakuba oraz przy ul. Lelewela.

Nasze eksponaty

Na początek pokazujemy 22 obiekty pochodzące z XV, XVI i XVII w. Oprócz zdjęcia i krótkiego opisu przedmiotu, dzięki digitalizacji możemy również obejrzeć dany obiekt z wielu stron dzięki animacji w grafice trójwymiarowej.

Szczegółowe informacje na temat wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie starego miasta w Olsztynie znajdują się w poniższych artykułach autorstwa archeologa Adama Mackiewicza:

Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek o esowatym profilu i nieco przysadzistej formie. Taśmowate ucho umieszczone poniżej krawędzi wylewu i osadzone na największej wydętości naczynia. Na górnej części brzuśca występują dookolne żłobki i delikatna listwa plastyczna. Naczynie wypalone w atmosferze redukcyjnej, tzw. Siwak. Przełam szary. Naczynie uszkodzone, jego powierzchnia zewnętrzna częściowo, wtórnie ubrudzona zaprawą wapienną.

czytaj dalej
Kubek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Kubek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Kubek o łagodnym esowatym profilu wewnątrz polewany brązową polewą. Zewnętrzna powierzchnia żłobkowana. Taśmowate ucho przymocowane na wysokości wylewu i osadzone tuż nad największą wydętością brzuśca. Dno płaskie o krawędzi zaznaczonej wałeczkiem. Wypał utleniający, przełam naczynia ceglasty.

czytaj dalej
Skip to content