Wirtualne eksponaty

Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek o esowatym profilu i nieco przysadzistej formie. Taśmowate ucho umieszczone poniżej krawędzi wylewu i osadzone na największej wydętości naczynia. Na górnej części brzuśca występują dookolne żłobki i delikatna listwa plastyczna. Naczynie wypalone w atmosferze redukcyjnej, tzw. Siwak. Przełam szary. Naczynie uszkodzone, jego powierzchnia zewnętrzna częściowo, wtórnie ubrudzona zaprawą wapienną.

czytaj dalej
Kubek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Kubek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Kubek o łagodnym esowatym profilu wewnątrz polewany brązową polewą. Zewnętrzna powierzchnia żłobkowana. Taśmowate ucho przymocowane na wysokości wylewu i osadzone tuż nad największą wydętością brzuśca. Dno płaskie o krawędzi zaznaczonej wałeczkiem. Wypał utleniający, przełam naczynia ceglasty.

czytaj dalej
Fragment dzbanka, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Fragment dzbanka, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Dzbanek – zachowana jedynie dolna partia naczynia. Wyraźnie wyodrębniona część przydenna ze stopką, której powierzchnię zdobią trzy dookolne rzędy nakłuć. W górnej partii zachowany fragmentarycznie dookolny ornament stempelkowy. Naczynie wypalone w atmosferze utleniającej, barwa przełamu ceglasta. Powierzchnia zewnętrzna pokryta brązowym szkliwem.

czytaj dalej
Kafel, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Kafel, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Kafel miskowy o kolistym dnie i kwadratowo ukształtowanym otworze. Krawędź kafla profilowana, zawinięta do wewnątrz. Powierzchnia ścian zewnętrznych żebrowana. Kafel wypalony w atmosferze utleniającej, przełom szaro-ceglasty.

czytaj dalej
Garnek, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Garnek, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Garnek szerokootworowy, wypał redukcyjny – tzw. siwak, przełam szary. Wylew naczynia wywinięty na zewnątrz. Na górnej części brzuśca dookolne żłobki. Największa wydętość brzuśca na wysokości 2/3 naczynia. Dolna partia Zewnętrznej powierzchni naczynia nosi ślady wżerów.

czytaj dalej
Garnek, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Garnek, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Garnek o esowatym profilu, wypalony w atmosferze utleniającej, przełam ceglasto-beżowy. Krótka szyjka naczynie przechodzi w największą wydętość brzuśca znajdującą się na 2/3 wysokości naczynia. Na górnej części brzuśca dookolny załom, pod nim szeroki żłobek stanowiące jedyną formę zdobienia. Dno proste zakończone ostrą krawędzią.

czytaj dalej
Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek wypalony w atmosferze redukcyjnej – tzw. siwak, przełam szary. Naczynie o łagodnym esowatym profilu z największą wydętością brzuśca w połowie jego wysokości. Wylew lekko zagięty do wewnątrz; z niego wyprowadzone taśmowate ucho oparte na największej wydętości brzuśca. Na powierzchni górnej części brzuśca kilka rzędów płaskich, niewyraźnych żłobków. Dno płaskie o niestarannie opracowanej krawędzi.

czytaj dalej
Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek o esowatym profilu z wyraźnie wydętym brzuścem i taśmowatym uchem przymocowanym poniżej krawędzi wylewu i osadzonym na największej wydętości brzuśca. Górna część naczynia, powyżej największej wydętości brzuśca zdobiona dookolnymi żłobkami. Powierzchnia wybłyszczona. Staranność wykonania sugeruje, że naczynie należało do zastawy stołowej.

czytaj dalej
Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek, stanowisko XXIV, wykop 117, XV w.

Dzbanek z uchem. Wypał redukcyjny. Średnica wylewu zbliżona do średnicy dna. Naczynie o uproszonym profilu zbliżonym do cylindra z niewielkim taśmowatym uchem zamocowanym poniżej krawędzi wylewu i osadzonym na górnej partii brzuśca. Poniżej mocowania ucha dookolne płytkie żłobienia stanowiące jedyny motyw zdobniczy. Powierzchnia naczynia miejscami wtórnie ubrudzona zaprawą wapienną.

czytaj dalej
Skarbonka, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Skarbonka, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Skarbonka gliniana. Naczynie o kulistym kształcie i płaskim dnie, wypalone w atmosferze redukcyjnej – tzw. siwak. Górna partia naczynia, powyżej największej wydętości brzuśca zdobiona dookolnymi żłobieniami. Naczynie uszkodzone. Szczelina pozwalająca na wrzucenie monet zachowana jedynie częściowo. Przełam szary.

czytaj dalej
Misa, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Misa, stanowisko XXIV, wykop 66, XV w.

Misa wypalana w atmosferze redukcyjnej – tzw. siwak. Niewielka partia wywiniętego na zewnątrz wylewu wyszczerbiona. Średnica dna zbliżona do średnicy wylewu. W 2/3 wysokości naczynia zaznaczony załom profilu, dodatkowo podkreślony podwójnym żłobieniem. Przełam szaro-brunatny.

czytaj dalej
Kafel płycinowy, stanowisko XXIV, wykop 50, XVII w.

Kafel płycinowy, stanowisko XXIV, wykop 50, XVII w.

Kafel płycinowy – środkowy z ornamentem roślinnym. Powierzchnia płyciny podzielona na kwadratowe, niewielkie pola wypełnione motywem kwiatowym. Całość obwiedziona profilowanym obramowaniem Polewa ołowiowa – zielona. Korpus kafla barwy ceglastej.

czytaj dalej
Skip to content